Byforeningen Svanekes Venner 75 år

I anledning af Byforeningen Svanekes Venners 75-års jubilæum udgav foreningen  i august 2019 en bog om foreningens historie.

Fra forordet i bogen:

En byforening fylder 75 år.
Undfanget og vokset op i en tid, hvor samfundets almindelige udvikling mange steder indebar uhæmmet modernisering af eksisterende bygninger og utæmmet opførelse af nye; mere samfærdsel og ny infrastruktur; flere reklameskilte; blind rationalisering og effektivisering på bekostning af det bestående.
Skabt med det formål at bevare byens arkitektoniske og miljømæssige særpræg.

Byforeningen Svanekes Venner har nu i trekvart århundrede virket i byens tjeneste. I bestyrelsen for Svanekes Venner finder vi det naturligt, at vi i dette jubilæumsår vender blikket bagud, samler op, gør status. Til brug for dette har det været en fornøjelse at kunne gennemgå alle de mange arkivalier, der findes på foreningens arkiv. Der er fra alle årene forhandlingsprotokoller fra bestyrelsesmøder, formandsberetninger ved generalforsamlinger og sommermøder, regnskaber, mange ringbind med avisudklip omhandlende Svanekes Venner og Svaneke, korrespondancer med myndigheder og borgere, samt mange andre slags vidnesbyrd om foreningens virke. Desuden har mange af foreningens nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer stillet sig til rådighed med yderligere og uddybende oplysninger om foreningen.

Det er sammenskrivningen af alt dette, der præsenteres i dette jubilæumsskrift. En sådan sammenskrivning må naturligvis også indebære, at nogle aspekter og detaljer fremdrages, mens mange andre må forblive ufortalte (i hvert fald indtil andre vil fremdrage dem af vores arkivalier og berette om dem). Svanekes Venner har i henhold til foreningens formålsparagraf ikke kun beskæftiget sig med bevaring af bygninger og bymiljø, men også med bevaring af byens kulturhistoriske arv.

Bogen præsenterer dermed ikke kun en foreningshistorie, men også byhistorie og kulturhistorie. Byforeningen håber, at skriftet bliver vel modtaget i hele Danmark, på Bornholm og ikke mindst i Svaneke, som er foreningens fokus og kærlighed.

Bogen kan nu købes i Brugsen i Svaneke og på Svanekegården.

Søsygetabletter på den sorte børs

Søtransporten med Molslinjen over Østersøens krappe bølger er ikke lutter lagkage. Ved bølgehøjde på bare et par meter og vindhastigheder over 12-13 m/sek kigger man febrilsk efter en brækpose.

Kort tid efter at Molslinjen begyndte at besejle Bornholm i september 2018, måtte apotekerne på Bornholm – og senere også i resten af landet – melde alt udsolgt i søsygepiller.

Det forlyder nu, at der på Bornholm er startet en sortbørshandel med sådanne piller. Fx kan en pakke med 10 stk. Gotur 50 mg nu erhverves for 300-400 kr. (mod ellers en udsalgspris på 54,95 kr.).   

Øens nye vartegn har krævet sit første offer

Så er det allerede gået galt . Kunstinstallationen i Vibegårds Runddel har tilsyneladende forstyrret en ældre bilist så meget, at han har overset en cyklist. Det er bl.a. sådan kunst i det offentlige rum kan pirre dine sanser og give dig nye oplevelser.

Billedresultat for vibegårds runddelBornholms Tidende beretter således på sin netudgave 31. okt.: “En 88-årig bilist fra Rønne overholdt ikke sin ubetingede vigepligt, da vedkommende kørte ind i Vibegårds Runddel. Bilisten overså en 47-årig cyklist, der fik et hul i baghovedet ved sammenstødet. Det betød, at cyklisten måtte en tur på hospitalets akutmodtagelse. Det oplyser Bornholms Politi i døgnrapporten.”

Myndighederne burde måske overveje at indrette et nødlazaret eller en førstehjælpsstation inde i hytten.

Spindoktorens friaften

Når spindoktoren er ude, leger Løkke på tastaturet og tweeter. “Hør, hvor vi gungrer”, sagde musen til elefanten, da de sammen krydsede en træbro.

Måske håber Løkke, at NRA vil donere et millionbeløb til Løkkefonden, hvis han bare lover at holde kæft med sit vås fremover.

Lars Løkke Rasmussen

Do not intend to interfere, but allow me to give a danish perspective: @realDonaldTrump, please, respond to the request of your youngsters who demands gun control. Don’t accept the world record in school shoutings. Make America great and safe again!

Naturens sælsomme uorden

Billede

Den er helt gal oppe ved Alaska. Isbjørnen er ved at være en truet art. Jeg skal ikke kunne sige, om det er drivhuseffekten, der har begrænset antallet af sæler. Eller om sælen bare ikke længere gider føde isbjørneunger – men i stedet hytter sit eget skind og kun nedkommer med unger af egen art. Ikke flere bjørnetjenester!

Illustration fra TV2 News, 12-nyhederne d. 2. februar 2018.

Hvad er ligheden mellem Putin og en sortmundet kutling?

Putin, Vladimir: Russisk præsident. Født 1952. Har netop bestilt ti moderniserede TU-160 fly, der kan armeres med atomvåben og langtrækkende missiler. Har på det seneste også på anden måde raslet så meget med sablen og spillet så meget med de militære muskler, at Folketinget som svar herpå i sidste uge oprustede det danske militær og øgede forsvarsbudgettet med 20 procent.

Sortmundet kutling: ”Havets svar på dræbersneglen – den sortmundede kutling – spreder sig med voldsom hast i de danske farvande. Den eksotiske fisk udkonkurrerer lokale arter og truer blandt andet fiskeriet af rejer, ål og fladfisk. (…) Sortmundet kutling hører oprindeligt til i Sortehavet og det Kaspiske Hav, men blev i 2008 første gang fanget i dansk farvand – ved Bornholm. (…) Hemmeligheden bag sortmundet kutlings succes med at fortrænge konkurrenter og udvide sit territorium er tilsyneladende et hårdført, omstillingsparat og aggressivt sind”. (Videnskab.dk)

Putin ses på samme måde ofte beskrevet som en mand med et hårdført og aggressivt sind. Og hans virke med at fortrænge konkurrenter og udvide det russiske territorium er velkendt og frygtet. Det kan have sine fordele for os på en lille ø i Baltikum.

Den vestlige verdens opfattelse af Putin og hans ideer og den danske regerings reaktion herpå bliver en guldåre for Bornholm. Almegårds-kasernen skal nemlig udvides med ca. 100 mand. Kloge folk her på øen anslår med rubel-tegn i øjnene, at ca. halvdelen af de nye militærfolk vil bosætte sig her med deres familier. Det giver omsætning i butikkerne, skattekroner og mere bloktilskud i kommunekassen, beskæftigelse til flere pædagoger og håndværkere, øget omsætning og behov for flere ansatte i servicebranchen, osv. Øen kommer til at blomstre endnu mere.

Så derfor tak til Putin for truslen. Det er okay, at du fortsat lader russiske jagere dagligt tangere eller direkte krænke vores bornholmske luftrum.

Og kutlingen? Den sortmundede i vores lokale farvande. Den kan true vores egne arter. Men der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Heller ikke skidtfisk. Det forlyder nemlig, at torsken nu har fået øjnene op for, at den kan spise kutlingen. I hvert fald fanges flere og flere store, velnærede torsk i de bornholmske farvande. I bugen på dem finder man resterne af sortmundet kutling. Og nu er også ålen, aborren og ørreden angiveligt ved at lære det. At den lille 10-20 cm lange, invasive fætter – efterkommer efter indvandrere fra de store nabosøer til Rusland – kan bidrage til deres daglige føde.

Dermed kan kutlingen også – ad omveje – bidrage til den daglige føde for bornholmske fiskere og lystfiskere fra nær og fjern. Det giver flere arbejdspladser, mere lystfiskerturisme, flere skattekroner osv.

Så også tak til den sortmundede kutling for at være kommet. Det er okay, at du fortsat formerer dig i Østersøens vande.

Putin og kutlingen fremmaner begge tunge trusselsbilleder. Som giver Bornholm et løft.

Bornholmerne dør som fluer

Uha, lad mig se at komme væk, inden jeg bliver det næste offer. Det var sådan, jeg tænkte, da jeg så nyhedsoverskriften på TV2Bornholm.dk d. 21. januar. ”Bornholmerne dør som aldrig før”, stod der.

Udover den angstfølelse, som overskriften vakte hos mig, må også andre være blevet bekymrede. Det er i hvert fald ikke det fedeste budskab for øens tilflytterkampagner, at der verserer en dødelig epidemi herovre. Erhvervslivet, sygehuset og politiet, som i flere år nu har råbt på kvalificeret arbejdskraft, må også se med bekymring på denne nyhed. De ansatte dør – og hvem vil erstatte dem ved at flytte til øen med udsigten til at blive ramt af dødstsunamien.  Og tilflytterkonsulent Rune Holm kan se frem til snart at miste sit job. Ordene på hans hjemmeside om, at ”en lys fremtid for Bornholm kræver liv og lyst” lyder smukt; men også hult og slattent, når vi nu ved, at døden står på lur. Hans forehavende ligner en dødssejler.

Det forekommer heller ikke troværdigt, når han siger, ”at bornholmerne er dem, der føler sig tryggest i hele Danmark”. Det må være en gammel nyhed fra Trygfonden. Eller også har bornholmerne bare en falsk tryghedsfornemmelse – det er endnu ikke gået op for dem, at de dør som fluer.

Det kunne være, at tandemparret Løkke og Løhde skulle udvide deres massakre på københavnske arbejdspladser ved også at udflytte (eller ”indflytte”, som de skabagtigt siger) det hensygnende og nærmest skindøde Ældreministerium til (eller på) Bornholm. Så kan ministeriet blive stedt til hvile dér sammen med befolkningen. To fluer med ét smæk.

Trusler på Facebook

Joachim B. Olsen (kuglestøder og MF’er) er blevet så stødt på manchetterne, at han har anmeldt en mand for på Facebook at have truet med at give ham en på tuden. Manden er nu blevet idømt 30 dages betinget fængsel.
Støderen mener, at det er en trussel mod demokratiet, at han bliver truet på den måde. Man truer ikke kun ham, men en institution, mener han.
Han har selv på Facebook truet med et par på kassen til dem, der kunne finde på at fyre ulovligt fyrværkeri af på hans grund. (Kilde: TV2.dk).
Det er kugleskørt.