Byforeningen Svanekes Venner 75 år

I anledning af Byforeningen Svanekes Venners 75-års jubilæum udgav foreningen  i august 2019 en bog om foreningens historie.

Fra forordet i bogen:

En byforening fylder 75 år.
Undfanget og vokset op i en tid, hvor samfundets almindelige udvikling mange steder indebar uhæmmet modernisering af eksisterende bygninger og utæmmet opførelse af nye; mere samfærdsel og ny infrastruktur; flere reklameskilte; blind rationalisering og effektivisering på bekostning af det bestående.
Skabt med det formål at bevare byens arkitektoniske og miljømæssige særpræg.

Byforeningen Svanekes Venner har nu i trekvart århundrede virket i byens tjeneste. I bestyrelsen for Svanekes Venner finder vi det naturligt, at vi i dette jubilæumsår vender blikket bagud, samler op, gør status. Til brug for dette har det været en fornøjelse at kunne gennemgå alle de mange arkivalier, der findes på foreningens arkiv. Der er fra alle årene forhandlingsprotokoller fra bestyrelsesmøder, formandsberetninger ved generalforsamlinger og sommermøder, regnskaber, mange ringbind med avisudklip omhandlende Svanekes Venner og Svaneke, korrespondancer med myndigheder og borgere, samt mange andre slags vidnesbyrd om foreningens virke. Desuden har mange af foreningens nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer stillet sig til rådighed med yderligere og uddybende oplysninger om foreningen.

Det er sammenskrivningen af alt dette, der præsenteres i dette jubilæumsskrift. En sådan sammenskrivning må naturligvis også indebære, at nogle aspekter og detaljer fremdrages, mens mange andre må forblive ufortalte (i hvert fald indtil andre vil fremdrage dem af vores arkivalier og berette om dem). Svanekes Venner har i henhold til foreningens formålsparagraf ikke kun beskæftiget sig med bevaring af bygninger og bymiljø, men også med bevaring af byens kulturhistoriske arv.

Bogen præsenterer dermed ikke kun en foreningshistorie, men også byhistorie og kulturhistorie. Byforeningen håber, at skriftet bliver vel modtaget i hele Danmark, på Bornholm og ikke mindst i Svaneke, som er foreningens fokus og kærlighed.

Bogen kan nu købes i Brugsen i Svaneke og på Svanekegården.