Uddrag af Curriculum vitae for Thorkil Thorsen

HERFRA MIN VERDEN GÅR
Født (august 1949) og opvokset i Rutsker.

Skolegang: Rutsker Kirkeskole. Rutsker Centralskole. Hasle Borgerskole. Rønne Statsskole.

UDDANNELSE
Maj 1979: Magisterkonferens i kultursociologi.

December 1990: Disputats, Socialhögskolan, Lunds Universitet.

Kurser, bl.a.:
HA-kursus i organisationsteori. Magistrenes Efteruddannelse og Storstrøms HandelsskoleCenter. (2 semestre).

Ph.d.-kursus om det kvalitative forskningsinterview. Københavns Universitet. (5 dage)

Motivational Interviewing and Brief Negotiation: 2001 Training New Trainers. (3 dage)

Motivational Interviewing Network of Trainers. Årlige kursus. (3 dage)

Kritisk litteraturlæsning. Afdelingen for Almen Medicin, Central Forskningsenhed for Almen Praksis, Dansk Selskab for Almen Medicin. (2 x 2 dage)

Forandringsledelse. (Kompetencegivende kursus). Magistrenes Efteruddannelse i samarbejde med Køge Handelsskole. Marts-maj 2006.

Kursus i basal medicinsk pædagogik (tilrettelagt for underviserkollektivet i almenmedicinsk forskningstræning ved Videreuddannelsen, Region Øst). Forskningsenheden for Almen Praksis i København. (2 dage). Januar 2007.

”Fagligt, men klart”. UPDATE, Journalisthøjskolens åbne uddannelse. Efterårssemesteret 2007.

ANSÆTTELSER
1979 – 1987: Alkohol- og Narkotikarådet som forskningssekretær og fuldmægtig (Indenrigsministeriet, Socialministeriet, Sundhedsministeriet).

1988 – 1989: Forskningsstipendiat ved Kriminalistisk Institut, Københavns Universitet.

1989 – 1992: Forskningsstipendiat ved Institut for Kultursociologi, Københavns Universitet.

1993 – 1995: Ansat i Københavns Kommunes sundhedsvæsen med konsulent-, evaluerings- og udviklingsopgaver.

1995 – 1999: Projektleder i Dansk Sygehus Institut (DSI, Institut for Sundhedsvæsen), juli 1997 – marts 1999: konstitueret forskningschef.

1999 – : Seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis. Fra januar 2003 ansat på ½ tid.

1999 – 2018: Konsulent i eget konsulentfirma