ex-SYNTHESE

SYNTHESE lukker som virksomhed

Fra 2018 og fremefter er SYNTHESE ikke længere en konsulentvirksomhed i juridisk forstand. Jeg fortsætter dog med at udføre freelance-opgaver inden for det område, som SYNTHESE har arbejdet med siden 1998.

Henvendelse stadig til: tt@synthese.dk  eller 60 76 67 80.

 

=================

SYNTHESE var et konsulentfirma med hovedarbejdsområde inden for forskning, organisationsudvikling, evaluering og kvalitetsudvikling. SYNTHESE var i de senere år specialiseret i almen praksis og almen praksis’ samarbejde med kommuner og sygehuse. Andre arbejdsfelter var socialområdet, brugerinddragelse, regional udvikling.

SYNTHESE var en enmandsvirksomhed, drevet af Thorkil Thorsen (se i menuen under CV).

Præcisering af opgave og udarbejdelse af projektplan
Når en rekvirent henvender sig med ønsket om at få løst en opgave, udarbejder SYNTHESE efter en første sonderende og problembeskrivende samtale udkast til en eller flere alternative projektplaner, som drøftes på endnu et møde mhp. en endelig beslutning om projektets dimensionering, design, metoder osv.

Undervejs i projektforløbet orienteres rekvirenten efter aftale om projektstatus.

Afrapportering
Typisk vil et evaluerings- eller udviklingsprojekt blive afsluttet med en rapport og en mundtlig fremlæggelse. Efter ønske kan der også blive tale om andre former for formidling af resultaterne, fx temadag, debatbog, undervisning, foredrag, populær artikel.