SYNTHESE er et konsulentfirma med hovedarbejdsområde inden for forskning, organisationsudvikling, evaluering og kvalitetsudvikling. SYNTHESE har i de senere år specialiseret sig i almen praksis og almen praksis’ samarbejde med kommuner og sygehuse. Andre arbejdsfelter er socialområdet, brugerinddragelse, regional udvikling.

SYNTHESE er en enmandsvirksomhed, der drives af Thorkil Thorsen (se i menuen under CV). Samarbejde med andre konsulentfirmaer og enkeltpersoner praktiseres efter behov.

Præcisering af opgave og udarbejdelse af projektplan
Når en rekvirent henvender sig med ønsket om at få løst en opgave, udarbejder SYNTHESE efter en første sonderende og problembeskrivende samtale udkast til en eller flere alternative projektplaner, som drøftes på endnu et møde mhp. en endelig beslutning om projektets dimensionering, design, metoder osv.

Undervejs i projektforløbet orienteres rekvirenten efter aftale om projektstatus.

Afrapportering
Typisk vil et evaluerings- eller udviklingsprojekt blive afsluttet med en rapport og en mundtlig fremlæggelse. Efter ønske kan der også blive tale om andre former for formidling af resultaterne, fx temadag, debatbog, undervisning, foredrag, populær artikel.