Hvad er ligheden mellem Putin og en sortmundet kutling?

Putin, Vladimir: Russisk præsident. Født 1952. Har netop bestilt ti moderniserede TU-160 fly, der kan armeres med atomvåben og langtrækkende missiler. Har på det seneste også på anden måde raslet så meget med sablen og spillet så meget med de militære muskler, at Folketinget som svar herpå i sidste uge oprustede det danske militær og øgede forsvarsbudgettet med 20 procent.

Sortmundet kutling: ”Havets svar på dræbersneglen – den sortmundede kutling – spreder sig med voldsom hast i de danske farvande. Den eksotiske fisk udkonkurrerer lokale arter og truer blandt andet fiskeriet af rejer, ål og fladfisk. (…) Sortmundet kutling hører oprindeligt til i Sortehavet og det Kaspiske Hav, men blev i 2008 første gang fanget i dansk farvand – ved Bornholm. (…) Hemmeligheden bag sortmundet kutlings succes med at fortrænge konkurrenter og udvide sit territorium er tilsyneladende et hårdført, omstillingsparat og aggressivt sind”. (Videnskab.dk)

Putin ses på samme måde ofte beskrevet som en mand med et hårdført og aggressivt sind. Og hans virke med at fortrænge konkurrenter og udvide det russiske territorium er velkendt og frygtet. Det kan have sine fordele for os på en lille ø i Baltikum.

Den vestlige verdens opfattelse af Putin og hans ideer og den danske regerings reaktion herpå bliver en guldåre for Bornholm. Almegårds-kasernen skal nemlig udvides med ca. 100 mand. Kloge folk her på øen anslår med rubel-tegn i øjnene, at ca. halvdelen af de nye militærfolk vil bosætte sig her med deres familier. Det giver omsætning i butikkerne, skattekroner og mere bloktilskud i kommunekassen, beskæftigelse til flere pædagoger og håndværkere, øget omsætning og behov for flere ansatte i servicebranchen, osv. Øen kommer til at blomstre endnu mere.

Så derfor tak til Putin for truslen. Det er okay, at du fortsat lader russiske jagere dagligt tangere eller direkte krænke vores bornholmske luftrum.

Og kutlingen? Den sortmundede i vores lokale farvande. Den kan true vores egne arter. Men der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Heller ikke skidtfisk. Det forlyder nemlig, at torsken nu har fået øjnene op for, at den kan spise kutlingen. I hvert fald fanges flere og flere store, velnærede torsk i de bornholmske farvande. I bugen på dem finder man resterne af sortmundet kutling. Og nu er også ålen, aborren og ørreden angiveligt ved at lære det. At den lille 10-20 cm lange, invasive fætter – efterkommer efter indvandrere fra de store nabosøer til Rusland – kan bidrage til deres daglige føde.

Dermed kan kutlingen også – ad omveje – bidrage til den daglige føde for bornholmske fiskere og lystfiskere fra nær og fjern. Det giver flere arbejdspladser, mere lystfiskerturisme, flere skattekroner osv.

Så også tak til den sortmundede kutling for at være kommet. Det er okay, at du fortsat formerer dig i Østersøens vande.

Putin og kutlingen fremmaner begge tunge trusselsbilleder. Som giver Bornholm et løft.